نویسنده = ���������� ��������
تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 53-72

10.22055/jiar.2015.12244

ولی خدادادی؛ محسن رشیدی‌باغی؛ مهدی خوری؛ سیما نوروزی


بررسی عوامل مؤثر بر نسبت سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 69-85

محمد عرب‌مازاریزدی؛ مصطفی زندیه؛ مهدی خوری