نویسنده = ����������������������������� ��������
بررسی عوامل مؤثر بر نسبت سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 69-85

محمد عرب‌مازاریزدی؛ مصطفی زندیه؛ مهدی خوری