نویسنده = ������������ ��������
تأثیر اعتماد بنفس بیش از حد مدیران ارشد بر آشفتگی مالی

دوره 1، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 37-51

محسن دستگیر؛ فؤاد میرکی؛ سپیده کاظمی‌نوری