نویسنده = �������� ������������ ��������
بررسی تأثیر شرایط خاص شرکت‌ها بر رابطة بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و نوسانات بازده سهام

دوره 4، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 23-44

10.22055/jiar.2018.22465.1134

یحیی حساس یگانه؛ محمدجواد سلیمی؛ فروزان فتاحی دولت آبادی