نویسنده = ���������� ������������ ������
بررسی رابطة کیفیت سود و تعدیلات سنواتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 19-39

شکرالله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان‌آرانی؛ حسن فتاحی نافچی