بررسی‌های حسابداری (JIAR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله